Районен съд - Козлодуй
Справка за насрочени дела
за периода от 9.9.2019г. до 13.9.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 ЧГД No 701/2019, III състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД   Докладчик:
БОРИСЛАВ М. МЕТОДИЕВ
10.9.2019 9:30
2 Гражданско дело No 255/2019, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Г.С.К. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Докладчик:
БОРИСЛАВ М. МЕТОДИЕВ
10.9.2019 10:00
3 АНД No 201/2019, I състав КАТ Ю.А.Г. РУ ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ЦВЕТАНЧО Д. ТРИФОНОВ
10.9.2019 10:00
4 Гражданско дело No 248/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД И.К.К. Докладчик:
ЦВЕТАНЧО Д. ТРИФОНОВ
10.9.2019 10:30
5 Гражданско дело No 717/2019, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД Е.Л.Е. Докладчик:
ЦВЕТАНЧО Д. ТРИФОНОВ
10.9.2019 10:45
6 Гражданско дело No 1005/2019, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.М.С.,
С.Г.С.
  Докладчик:
ЦВЕТАНЧО Д. ТРИФОНОВ
10.9.2019 11:00
7 Гражданско дело No 808/2019, III състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА ЮЛСТРЕЙД ООД ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗАМЕДЕЛИЕ ГР. КОЗЛОДУЙ - ГЪЛЪБИНА Ц. ХРИСТОВА Докладчик:
БОРИСЛАВ М. МЕТОДИЕВ
10.9.2019 13:30
8 Гражданско дело No 1729/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД А.Н.К. Докладчик:
БОРИСЛАВ М. МЕТОДИЕВ
10.9.2019 14:00
9 НОХД No 28/2019, I състав Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. КОЗЛОДУЙ И.Г.И. Докладчик:
ЦВЕТАНЧО Д. ТРИФОНОВ
11.9.2019 10:00
10 Гражданско дело No 391/2019, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД П.П.П. Докладчик:
АДРИАНА Г. ДОБРЕВА
12.9.2019 9:00
11 Гражданско дело No 659/2019, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Д.Н.Г. Докладчик:
АДРИАНА Г. ДОБРЕВА
12.9.2019 9:00
12 Гражданско дело No 809/2019, II състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Б.Г.Л. АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Докладчик:
АДРИАНА Г. ДОБРЕВА
12.9.2019 9:00
13 АНД No 148/2019, III състав КАТ Ц.Д.Б. РУ КОЗЛОДУЙ Докладчик:
БОРИСЛАВ М. МЕТОДИЕВ
12.9.2019 9:30
14 АНД No 177/2019, III състав КАТ С.Л.С. РУ НА МВР ГР.КОЗЛОДУЙ Докладчик:
БОРИСЛАВ М. МЕТОДИЕВ
12.9.2019 9:50
15 Гражданско дело No 646/2019, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕТ Н.-Н.С. ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ГР.КОЗЛОДУЙ Докладчик:
АДРИАНА Г. ДОБРЕВА
12.9.2019 10:00
16 АНД No 204/2019, III състав ИААА СКОРПИО 05 ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
БОРИСЛАВ М. МЕТОДИЕВ
12.9.2019 10:00
17 НЧХД No 211/2019, I състав Обида и квалифицирана обида Е.Н.Т. В.М.А. Докладчик:
ЦВЕТАНЧО Д. ТРИФОНОВ
12.9.2019 10:00
18 АНД No 252/2019, III състав РИОСВ Г.К.Г. РИОСВ - ВРАЦА Докладчик:
БОРИСЛАВ М. МЕТОДИЕВ
12.9.2019 10:00
19 АНД No 208/2019, III състав ИААА СКОРПИО 05 ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
БОРИСЛАВ М. МЕТОДИЕВ
12.9.2019 10:20
20 Гражданско дело No 204/2019, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД А.М.Б. Докладчик:
АДРИАНА Г. ДОБРЕВА
12.9.2019 10:30
21 Гражданско дело No 517/2019, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Н.Б.Н. КРАСИ ЕООД ПРЕДСТ. ОТ КРАСИМИР МЛАДЕНОВ МИЛКОВ Докладчик:
АДРИАНА Г. ДОБРЕВА
12.9.2019 10:30
22 НОХД No 192/2019, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. КОЗЛОДУЙ Д.И.П. Докладчик:
АДРИАНА Г. ДОБРЕВА
12.9.2019 13:00
23 АНД No 160/2019, III състав АДФИ М.Г.Н. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Докладчик:
БОРИСЛАВ М. МЕТОДИЕВ
12.9.2019 13:30