РАЙОНЕН СЪД ГР. КОЗЛОДУЙ

Адрес: гр. Козлодуй, ул. "Кирил и Методий" № 5

e-mail: rskozlodui@abv.bg, Kozloduy-rs@justice.bg

Обяви и съобщения

Ден на отворените врати за граждани и журналисти

в Съдебна палата град Козлодуй

        За реализиране проекта на Висш съдебен съвет „Ден на отворените врати” в Районен съд и Районна прокуратура град Козлодуй, каним гражданите на 05.08.2016 година от 10.00 часа до 17.00 часа да посетят сградата на съдебната палата на адрес:
Град Козлодуй, ул.”Кирил и Методий” № 5.
        През този ден ще бъде осигурен достъп до деловодствата на съда и прокуратурата, Агенция по вписванията, служба „Призовки” и съдебните зали.
        По желание може да се присъства на провежданите за деня съдебни процеси в присъствието на представители на Районна прокуратура - Козлодуй, адвокати и съдебни заседатели.
        Надяваме се с провеждането на проект: „Ден на отворените врати” в Районен съд и Районна прокуратура град Козлодуй да допринесем за повишаване на правната култура на всички ни и за изграждане на доверие в работата на съдебната система.
        По въпроси свързани с посочената инициатива, лица за контакти:
        Районен съд град Козлодуй – Анджела Николова, тел.за контакти: 0973/80373
        Районна прокуратура град Козлодуй – Снежана Ончева, тел.за контакти: 0973/80509