РАЙОНЕН СЪД ГР. КОЗЛОДУЙ

Адрес: гр. Козлодуй, ул. "Кирил и Методий" № 5

e-mail: rskozlodui@abv.bg, Kozloduy-rs@justice.bg

Банкови сметки

Районен съд гр. Козлодуй:


IBAN: BG29UBBS88883112095301
BIC: UBBSBGSF
ОББ АД - гр. Козлодуй

Държавен Съдебен Изпълнител, Вещи лица, Свидетели и Гаранции:


IBAN: BG63UBBS88883312095303
BIC: UBBSBGSF
ОББ АД - гр. Козлодуй