РАЙОНЕН СЪД ГР. КОЗЛОДУЙ

Адрес: гр. Козлодуй, ул. "Кирил и Методий" № 5

e-mail: rskozlodui@abv.bg, Kozloduy-rs@justice.bg

Декларации

Решение на ВСС по протокол N: 16/25.04.2013г. относно декларациите по чл.12 т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване на конфликт на интересиРегистър на декларациите за имущество и интереси

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ГОДИШНИ ДЕКЛАРАЦИИ

Входящ номер

Дата на завеждане

Имена на декларатора

2437

14.05.2019г.

E. A. Д.

2158

24.04.2019г.

М. С. М.

2355

08.05.2019г.

А. М. Н. - О.

2341

08.05.2019г.

Г. С. Т. -Д.

2416

13.05.2019г.

С. Б. Д.

2422

13.05.2019г.

В. В. М.

2466

14.05.2019г.

В. С. Г.

2353

08.05.2019г.

К. В. Л.

2389

09.05.2019г.

Е. В. Г.

2436

14.05.2019г.

Н. Д. Ф.

2438

14.05.2019г.

Е. В. С.

2417

13.05.2019г.

В. И. Л.

2390

09.05.2019г.

В. Е. Д.

2157

24.04.2019г.

Д. И. В.

2465

14.05.2019г.

Р. Д. И.

Регистър на декларациите за имущество и интереси

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, ЧАСТ II

ВСТЪПИТЕЛНИ ДЕКЛАРАЦИИ

Входящ номер

Дата на завеждане

Имена на декларатора

2627

18.05.2018г.

E. A. Д.

2894

29.05.2018г.

М. С. М.

2962

30.05.2018г.

А. М. Н. - О.

2981

31.05.2018г.

Г. С. Т. -Д.

3019

01.06.2018г.

С. Б. Д.

3029

04.06.2018г.

В. В. М.

3036

04.06.2018г.

В. С. Г.

3047

04.06.2018г.

К. В. Л.

3054

04.06.2018г.

Е. В. Г.

3129

07.06.2018г.

Н. Д. Ф.

3134

07.06.2018г.

Е. В. С.

3135

07.06.2018г.

В. И. Л.

3136

07.06.2018г.

В. Е. Д.

3144

07.06.2018г.

Д. И. В.

3149

07.06.2018г.

Р. Д. И.


Регистър на декларациите за несъвместимост

По чл. 35, ал. 1, т.1 във връзка с §2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗПКОНПИ

ВСТЪПИТЕЛНИ ДЕКЛАРАЦИИ

Входящ номер

Дата на завеждане

Имена на декларатора

2627

18.05.2018г.

E. A. Д.

2894

29.05.2018г.

М. С. М.

2962

30.05.2018г.

А. М. Н. - О.

2981

31.05.2018г.

Г. С. Т. -Д.

3019

01.06.2018г.

С. Б. Д.

3029

04.06.2018г.

В. В. М.

3036

04.06.2018г.

В. С. Г.

3047

04.06.2018г.

К. В. Л.

3054

04.06.2018г.

Е. В. Г.

3129

07.06.2018г.

Н. Д. Ф.

3134

07.06.2018г.

Е. В. С.

3135

07.06.2018г.

В. И. Л.

3136

07.06.2018г.

В. Е. Д.

3144

07.06.2018г.

Д. И. В.

3149

07.06.2018г.

Р. Д. И.